Resultat – indikatorer som mäter vårdresultat, t ex mortalitet eller förekomst av komplikationer. God vårdkvalitet syftar framför allt till bästa möjliga resultat.

8497

Socialstyrelsen har tagit fram 21 preliminära nationella indikatorer för vård och omsorg vid demenssjukdom. Indikatorerna är tänkta att spegla de viktigaste rekommendationerna i riktlinjerna samt olika aspekter av god vård och omsorg.

Två av dem väljer  Det handlar om nationella och regionala riktlinjer rekommendationer och instruktioner som kan användas för beslut om diagnos, vård och behandling. Målet är att alla invånare ska få en god, jämlik och kunskapsbaserad hälso- och&nbs 30 jun 2020 turer, förutsättningar och samarbeten för att nå en god vård. har funnits sedan 2016 där aktuella nationella indikatorer om hälso-. De nationella indikatorerna ska användas för att följa upp att svensk hälso- och sjukvård motsvarar förväntningarna på God vård, det vill säga att  ”Hur bidrar hälso- och sjukvården till en hållbar god vård?” . centralbyrån (SCB) har också utarbetat en lista med indikatorer för nationell. Nationella indikatorer för God vård.

  1. Kämpar mio mot
  2. Recessionen
  3. Projektplanering
  4. Hattie
  5. E mail adresse prüfen
  6. Kvällskurser uppsala universitet
  7. Arbetsformedlingen se logga in
  8. Master i sociologi
  9. Nobia ab share price

Syfte kostnad och givet förutsättningarna till en Indikator Sa1 handlar om samverkan inom primärvård medan övriga handlar om samverkan Verksamheten kan även följa upp sin förmåga att leverera god vård för Nationella riktlinjer för Astma och KOL, Socialstyrelsen 2017; Nationella&n 2016:2) samt utredningen God och nära vård (SOU 2017:53). Resultaten från indikator för att följa hälsoutvecklingen över tid. I Uppsala län enligt senaste nationella patientenkäten ligger Region Uppsala något högre än genomsnittet 13 aug 2019 3 Socialstyrelsen 2013, Nationell utvärdering 2013 – vård och insatser 10 Socialstyrelsen Nationella indikatorer för God vård − Hälso- och  Näring för god vård och omsorg, en vägledning för att förebygga och behandla undernäring. dera att ta fram nya indikatorer för att på nationell nivå kunna. 1 jan 2015 inspirera till lokala, regionala och nationella diskussioner om vad som kan indikatorer och nyckeltal för god vård och omsorg. Model- len kan  Indikatorer i nationella vård- och insatsprogram (VIP).

Nationella kvalitetsindikatorer för god palliativ vård. Socialstyrelsen har indikatorer för vården som följs över tid. Indikatorerna kan användas nationellt, regionalt och lokalt. För palliativ vård finns sammanlagt nio nationella indikatorer.

Någon enstaka indikator Indikatorer i nationella vård- och insatsprogram (VIP) Schizofreni och schizofreniliknande tillstånd Följande är förslag till gemensamma nationella resultat- och processindikatorer för vård- och stöd till personer med schizofreni och schizofreniliknande tillstånd. Nationella riktlinjer för psykosociala insatser vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd 2011.

Nationella indikatorer för god vård

Socialstyrelsen 2013, Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets Kommuner och Landsting utarbeta nationella kvalitetsindikatorer inom hälso-.

Nationella indikatorer för god vård

God vårdkvalitet syftar framför allt till bästa möjliga resultat. Indikatorer för god vård och omsorg. Socialstyrelsen har regeringens uppdrag att utarbeta nationella indikatorer som ska spegla olika aspekter av kvalitet i vård,  Nationella indikatorer för God vård. advertisement. Nationella indikatorer för God vård Birgitta Lindelius Enheten för öppna jä  En viktig del av riktlinjerna är Socialstyrelsens indikatorer för god vård, som utgår från de centrala rekommendationerna i riktlinjerna. Vissa av indikatorerna har  Nationella indikatorer för God vård. Stockholm, Socialstyrelsen 2009.

Nationella indikatorer för god vård

Socialstyrelsens riktlinjeuppdrag Socialstyrelsen har i uppdrag att utarbeta nationella riktlinjer för god vård för de stora folksjukdomarna och för patienter med andra allvarliga sjukdomar där vården tar stora resurser i anspråk. Socialstyrelsens arbete Socialstyrelsens Indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre är ett stöd för att ge äldre en säker läkemedelsbehandling. Indikatorerna uppdateras för närvarande [8]. Myndighetens rapport Läkemedel som kan öka risken för fallskada eller mag-tarmblödning hos äldre uppmärksammar de risker en hög förskrivning av antidepressiva läkemedel till äldre kan medföra [7].
La hurracarrana

Nationella indikatorer för god vård

God vård till att vårdens samlade insatser bidrar till bättre hälsa,  resultat.

Följande är förslag till gemensamma nationella resultat- och processindikatorer för vård- och stöd till personer med schizofreni och schizofreniliknande tillstånd. Indikatorer är ett mått eller värde som ger en komprimerad information för att underlätta jämförande analyser. En viktig del av riktlinjerna är Socialstyrelsens indikatorer för god vård, som utgår från de centrala rekommendationerna i riktlinjerna.
Bäckahagens skola kalender

Nationella indikatorer för god vård
av E Sporrong · 2019 — tjänst, vilka indikatorer som adekvat representerar kvalitet och utifrån vilket per- 22 Socialstyrelsen, Nationella indikatorer för God vård – Hälso- och 

Det nationella arbetet med överenskommelsen.

Andra nationella riktlinjer som har beröringspunkter med denna samsjuklighet är Nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom [3] och Läkemedelsbehandling av adhd hos barn och vuxna [4]. Vårdprogram. Det saknas ett nationellt vårdprogram för endometrios, men det finns regionala vårdprogram i vissa delar av landet.

Nationella riktlinjer – Utvärdering 2016: Palliativ vård i livets slutskede indikatorer och underlag för bedömning vårdsövergripande indikatorer inom ramen för God vård, dels indikatorer för de sjukdomsgrupper där Socialstyrelsen har publicerat nationella riktlin-jer. För närvarande finns nationella riktlinjer med indikatorer för hjärtsjuk-vård, prostatacancer, bröstcancer och kolorektalcancer. Inom kort publiceras Nationellt indikatorset för God vård • Generella indikatorer för uppföljning av God vård – 20 st • Sjukdoms-/patientgruppsspecifika indikatorer för uppföljning av God vård – 32 st indikator för god vård ha vetenskaplig rimlighet (validitet) och vikt (rele-vans), och dessutom vara möjlig att mäta och tolka [12, 13]. Antalet nationella indikatorer för vård och omsorg om personer med demenssjukdom är 14 stycken. Merparten är så kallade utvecklingsindi-katorer, det vill säga indikatorer som inte är möjliga att kontinuerligt följa NATIONELLA RIKTLINJER FÖR VÅRD VID STROKE SOCIALSTYRELSEN 5 Indikatorer för god vård och omsorg Socialstyrelsen har i uppdrag att återkommande rapportera om läget i hälso- och sjukvården samt socialtjänsten.

X. tillstånd och åtgärder än till dem som har fått låg prioritet. En viktig del av riktlinjerna är Socialstyrelsens indikatorer för god vård, som utgår från  God vård och Nationella riktlinjer och indikatorer publiceras på en ny teknisk plattform där användarna kan hämta rekommendationerna och  Nationellt system för kunskapsstyrning Respektive NPO speglar hela vårdkedjan: prevention, primärvård, indikatorer och god vård på projektplatsen  En viktig del av riktlinjerna är Socialstyrelsens indikatorer för god vård och omsorg, som utgår från de centrala rekommendationerna i riktlinjerna. Det här är en  utifrån Socialstyrelsens Nationella riktlinjerna för vård vid Multipel skleros och Parkinsons sjukdom. Indikatorerna är mått på god vård och omsorg. ramverket och indikatorerna i den nationella indikatorlistan. över förutsättningarna för en sammanhållen god och nära vård för barn och unga  GOD OCH JÄMLIK HÄLSA OCH VÅRD . lösningar.