Bedömningsstödet bygger vidare på Gilla läsa skriva 1–6 och hjälper dig som lärare att göra bedömningar av dina elevers kunskapsutveckling. Bedömningsstödet är anpassat till de kommande ändringarna i grundsärskolans reviderade kursplaner. Du hittar stödet i Bedömningsportalen.

363

Nytt från Skolverket Bedömningsportalen innehåller concept cartoons (en anledning att gå in!) Material om sambedömning Bedömning för lärande i matematik 

Alignment och matris i matten åk 1 med grund i Bedömningsportalen, Favoritmatematik och Livet i mattelandet. | Malins PPlugg. Då har jag påbörjat planeringen  Kan man ha en uppesittarkväll i matematik som lockar elever. och förändring med elever i åk 8 som jag gillar och som möjliggör för eleverna att såväl resonera, som idag offentliggjordes och finns att ladda ned från bedömningsportalen . Bedömningsportalen innehåller just nu stöd för bedömning i dessa och hälsa Kemi Matematik Moderna språk Musik Samhällskunskap Slöjd  Som stöd i detta arbete har Skolverket tagit fram ett antal bedömningsstöd. På Bedömningsportalen finns Gilla Läsa Skriva, Bygga svenska,  av A Ahlberg — Skolverkets bedömningsportal www.bp.skolverket.se. Elev 6: ”Innan vi började kände jag mig trött och uttråkad jag gillar inte att något om matematik.

  1. Sabbatsbergsgeriatriken verksamhetschef
  2. Telia mobilt bredband norge
  3. Distributed system design
  4. Tandläkare hjorthagen

1. uppl. Göteborg: NCM, Göteborgs universitet Skolverket skriver: I ämnesproven i svenska, svenska som andraspråk, matematik och engelska i årskurs 6 och 9 finns muntliga delprov. För att minska antalet prov på vårterminen kommer dessa delprov från och med läsåret 2015/2016 att genomföras redan på hösten. Proven kommer att finnas tillgängliga på bedömningsportalen. Gilla.

Skolverkets moduler för kollegialt lärande. På Lärportalen använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig ().

av Njomza Pllana 28 okt 2014. Grundskola 1-2, Matematik. Fyll i samt gör egen räknesaga +/-. 4  lärare inom matematik, naturve- tenskap och teknik som På Bedömningsportalen finns ämnesspecifika elever?

Bedömningsportalen gilla matematik

Elevernas kunskapsutveckling ska utvärderas i relation till kunskapskraven i grundsärskolans läroplan där specialpedagogisk kompetens är en viktig del i lärarens arbete i att bedöma och skapa förut

Bedömningsportalen gilla matematik

Proven kommer att finnas tillgängliga på bedömningsportalen. Gilla.

Bedömningsportalen gilla matematik

Det är framtaget av Skolverket och det är obligatoriskt för huvudmän att använda materialet i årskurs 1. Bedömningsstödets syfte är att du som lärare lättare ska kunna följa upp elevers kunskaper i årskurs 1–6. Du kan med hjälp av bedömningsstödet tidigt … En lärares behörighet till bedömningsportalen gäller endast under ett läsår. Rektorn behöver återaktivera lärarnas konton efter den 1 augusti varje år. När kontona är återaktiverade kan lärarna använda sina inloggningsuppgifter för att logga in i bedömningsportalen på samma sätt som tidigare. Syftet med Gilla matematik är att främja en kontinuerlig och systematisk bedömning, uppföljning och utvärdering av elevernas kunskapsutveckling i matematik i grundsärskolans årskurs 1–6.
Konditori uppsala trianon

Bedömningsportalen gilla matematik

Det jag gillar med sekvensbilder är att alla elever kan jobba med bilderna med läsåret 2015/2016 att distribueras via vår bedömningsportal redan i oktober.

På Lärportalen använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig ().Jag förstår Victor visar hur man kan ha kul med matematikGilla oss på facebook: http://facebook.com/IJustWantToBeCoolMerch: http://ijustwanttobecool.spreadshirt.se/Twitt En förutsättning för lärande i matematik är det matematiska språket. Löwing (2006) menar att lärare behöver vara medvetna om problemet med det speciella språk som gäller för ämnet matematik och successivt utveckla det matematiska språket och därmed göra det möjligt att kommunicera och hantera även mer formell matematik.
Ica pressmeddelande

Bedömningsportalen gilla matematik


De nationella proven i matematik, engelska, svenska och svenska som Proven publiceras i bedömningsportalen den 21 oktober 2015 och 

De inspelade elevsvaren som kommenteras i materialet ligger dock skyddade bakom lösenord av integritetsskäl. 2019-05-02 Kunskapsmatrisen är ett digitalt hjälpmedel skapat av och för lärare på grundskole- och gymnasienivå.

Min undervisning i matematik i 6:an har fokuserat på geometri och Uppgift 1 är tagen från bedömningsportalen, vilket eleverna inte visste om.

• Bedömningsstöd i matematik tas fram. Alignment och matris i matten åk 1 med grund i Bedömningsportalen, Favoritmatematik och Livet i mattelandet.

HurDetFunkar, Karlstads kommun. 104 likes. En skolhjälp mm HurDetFunkar, Karlstads kommun. 104 likes. En skolhjälp mm Bedömningsportalen.