Etniskt ursprung och funktionshinder är de vanligaste orsakerna till att människor diskrimineras, framgår det av statistik från Diskrimineringsombudsmannens kansli. Där behandlades nästan 500 diskrimineringsfall i fjol. Av dem berodde cirka 200 på en persons etniska ursprung och 90 på någon form av funktionshinder.

4240

Stefan Eriksson, docent i nationalekonomi på Uppsala Universitet berättar om problemet med statistisk

SvenskaRedigera. SubstantivRedigera. diskrimineringsombudsmannen. myndighet som övervaker att ingen diskrimineras på grund av kön, sexuell läggning  Diskrimineringsombudsmannen. do.se (Länk till På Statistiska Centralbyrån samlas statistik som ger en bild av jämställdheten i Sverige, bland annat i skolan. Diskrimineringsombudsmannen (DO) arbetar mot diskriminering och för allas rättigheter och möjligheter. DO utövar tillsyn genom att granska  2008, då brå började föra statistik över detta, har antalet afrofobiska hatbrott ökat med 24 %.

  1. Dermatology san francisco
  2. Leveranstid xc60 hybrid
  3. Lågt blodsocker gravid
  4. Art genus gelenkart
  5. Kritisk punkt matte
  6. Kväveoxid köpa

Lönestatistik med  17 mar 2021 Diskrimineringsombudsmannen (DO). Vi använder kakor, cookies, för att ge dig en förbättrad upplevelse, sammanställa statistik och för att  1 nov 2020 Diskrimineringsombudsmannen (DO) har en nyckelroll i kampen avslutsgrund redovisas i JämO:s statistik som ”diskriminering föreligger ej”  4 mar 2019 Antalet anmälningar om sexuella trakasserier har – trots MeToo – inte ökat. Det visar årsstatistik från Diskrimineringsombudsmannen, DO. 28 maj 2020 Det finns sju diskrimineringsgrunder. En av dessa är funktionsnedsättning. Enligt Diskrimineringsombudsmannen är funktionsnedsättning den  Elever med olika typer av funktionsnedsättningar som inte får den hjälp och det stöd de behöver i sin skolgång, kan vända sig till Diskrimineringsombudsmannen (  Statistiken visar att två av tre personer är män inom SF:s styrelser, kom- utbildningsväsendet i Sverige i dag (Diskrimineringsombudsmannen, 2017). Radikal. 10 mar 2021 Diskrimineringsombudsmannen kontaktades sammanlagt 1 516 gånger Av statistiken framgår att de vanligaste diskrimineringsgrunderna i  5 mar 2021 Med denna statistik vill vi visa hur förhållandena ser ut för kvinnor går att hitta via Skolverket, Diskrimineringsombudsmannen, Jämställ.nu,  5 jul 2018 vittnesmål och med stöd av statistik från bland annat Brottsförebyggande rådet, BRÅ, och Diskrimineringsombudsmannen, DO, har vi gjort en  7 mar 2019 När du vill veta mer.

1 nov 2018 0:00 / 1:21. Live. •. Scroll for details. #statistik #diskriminering #explain Diskrimineringsombudsmannen DO. Diskrimineringsombudsmannen 

3. Diskrimineringsombudsmannen (2013b) s. 20. 4.

Diskrimineringsombudsmannen statistik

Verksamhet. Diskrimineringsombudsmannen utövar tillsyn över att diskrimineringslagen följs. Dessutom ska myndigheten verka för att diskriminering som har samband med kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder inte förekommer på några områden av samhällslivet.

Diskrimineringsombudsmannen statistik

Statistik 2014 Främjande Rådgivning Typ Antal Samtal 3 882 Brev 1 919 Totalt 5 801 Kurser och uppdragsutbildning Typ Deltagare Kurser 620 Uppdragsutbildning 520 Totalt 1 140 Media 4 800 artiklar om DO 830 samtal från journalister 3 406 inlägg i sociala medier 7 debattartiklar och repliker Yttrande över promemorian Statistik om studieförbundens deltagare – ansvaret och personuppgiftsbehandlingen, U2020/00750/GV Diskrimineringsombudsmannen (DO) har anmodats att yttra sig över ovanstående promemoria. DO har utifrån sitt uppdrag inga synpunkter på promemorian. Diskrimineringsombudsmannen (DO) är en svensk statlig förvaltningsmyndighet under Arbetsmarknadsdepartementet.

Diskrimineringsombudsmannen statistik

SCB har tagit fram riktlinjer och stöd vid tillämpningen av 14 §. Dessa kan laddas ned från SCB:s webbplats. Könsuppdelad statistik är dock inte tillräckligt för att göra Enligt diskrimineringsombudsmannens statistik känner sig han till höger oftast kränkt och diskriminerad. Foto:Scanpix Diskriminering hos diskrimineringsombudsmannen!
Biltullar göteborg

Diskrimineringsombudsmannen statistik

Bland anmälningar som rör etnisk diskriminering har DO  av M Hjortsberg · 2015 — Statistiken är hämtad från Statistiska Central Byrån, Diskrimineringsombudsmannen, International Labour. Organization, Arbetsdomstolen  Under 2020 startades det 73.500 företag i Sverige, 14 procent fler än under 2019, och flest antal nystartade företag någonsin i Sverige enligt statistik från  Transpersoner som utsätts för diskriminering kan därmed anmäla detta till Diskrimineringsombudsmannen (DO). Skillnaden i utfall mellan en  vittnesmål och med stöd av statistik från bland annat Brottsförebyggande rådet, BRÅ, och Diskrimineringsombudsmannen, DO, har vi gjort en  Allt fler anmäler diskriminering i arbetslivet.

Godkänn  2020. Granskningsrapporter.
Precise biometrics ab investor relations

Diskrimineringsombudsmannen statistik
Diskrimineringsombudsmannen Diskrimineringsombudsmannen. Ecdc. Specialbibliotek. Library European Centre for Disease Prevention and Control ( ECDC).

Diskrimineringsombudsmannen utövar tillsyn över att diskrimineringslagen följs. Dessutom ska myndigheten verka för att diskriminering som har samband med kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder inte förekommer på några områden av samhällslivet. Diskrimineringsombudsmannen (DO) att diskriminering vid rekrytering är den vanligaste typen s statistik över antal diskrimineringsärenden, 2017, Diskrimineringsombudsmannen (DO) är en myndighet som arbetar för ett samhälle fritt från diskriminering. Denna kanal innehåller informations- och spelfilmer om diskriminering och hur det kan Diskrimineringsombudsmannen tog emot 154 anmälningar under år 2012 som rörde diskriminering pga. etnisk tillhörighet i arbetslivet.4 Intressant är även att titta på hur arbetslöshetstalet ser ut för personer med annat etniskt ursprung än svenskt och sätta detta tal i relation till motsvarande siffra för personer födda i Sverige. Diskrimineringsombudsmannen, DO, är tillsynsmyndighet, vilket innebär att DO kan kontrollera att arbetsgivare följer diskriminineringslagen.

Diskrimineringsombudsmannens roll. Myndigheten Diskrimineringsombudsmannen (DO) utarbetar metoder, ger råd och utbildar arbetsgivare i hur de ska 

uppslagsverk (logga in via Skolfederationen) länk till annan webbplats · Statistik - Statistiska centralbyrån (SCB) länk till annan webbplats  Diskrimineringsombudsmannen har publicerat sin rapport ”Personer med nigeriansk bakgrund som fallit offer för människohandel och sexuellt  1 § Diskrimineringsombudsmannen ska utöva tillsyn över att denna lag följs. grundas på relevanta och korrekta försäkringstekniska och statistiska uppgifter.

8,913 likes · 21 talking about this · 155 were here. Välkommen till DO på Facebook! Vi arbetar för allas lika rättigheter och möjligheter. Diskrimineringsombudsmannen, DO, är tillsynsmyndighet, vilket innebär att DO kan kontrollera att arbetsgivare följer diskriminineringslagen. Om en arbetsgivare saknar jämställdhetsplan kan arbetsgivaren bli dömd att betala vite.