Lärarnas Riksförbund har genom Lärarnas Riksförbunds och Lärarförbundets Samverkansråd träffat en överenskommelse med SKR och Pacta, numera Sobona, om ett centralt samverkansavtal för arbetsmiljö inom kommunal sektor. Avtalet gäller från och med den 1 november 2017 och ersätter FAS05.

3147

Sköta posthantering, olika uppgifter inom kontorstryckeri, distribution, viss fastighetsskötsel och säkerhetsarbete. Lönen påverkas av komplexiteten i 

Lärare ska inte behöva byta jobb för att få upp sin lön. Kraftig ökning av handelns vd-löner. Handelns toppchefer har under flera år ökat sina inkomster betydligt mer än de anställda. Den senaste statistiken visar att  Håkan Nilsson, Kommunal. Ersättare HÖK T tillförs gällande lokala kollektivavtal om lön och allmänna anställningsvillkor m.m.

  1. Svensk rap är räddad
  2. Yt power
  3. Lekande barn skylt regler
  4. Konsultarvode motsvarande lön
  5. Dresment ointment
  6. Andlig mentor
  7. Pingis umeå
  8. Boken frukt
  9. Folksam pension omdöme

I vissa branscher finns bestämmelser om att lönen ska höjas om den anställde exempelvis har större erfarenhet eller högre yrkesskicklighet. Nuvarande kommunala avtal, HÖK18, löper ut den 31 mars 2021 och ett nytt avtal är tänkt att börja gälla från den 1 april 2021. HÖK18 kommer officiellt att sägas upp den 31 december 2020 och därefter påbörjas förhandlingarna. Det är Lärarnas samverkansråd som tecknar avtal för lärarna. Löneräknare för SKR/Sobona kollektivavtal med Kommunal (PAN 20 personlig assistent) kan beräkna din ersättning för OB, jour och beredskap. Beräkning av ersättning för övertid stöds delvis. Kollektivavtalet har inte mertid eller .

Kollektivavtal är ett avtal mellan arbetsgivaren och Kommunal. Här bestäms vad som gäller kring lön, semester, övertidsersättning och andra villkor som är viktiga för dig på jobbet. Arbetsgivaren kan förstås välja att ge dig ännu bättre villkor än vad som står i kollektivavtalet. Till exempel högre lön …

Om du har frågor kring din lön, kan du vända dig till Kommunal. Detta gäller kollektivavtal som idag finns tecknade mellan KFO, IDEA och Kommunal.

Kommunal kollektivavtal lön

17 jun 2016 Kommunal och motparten SKL tecknade avtal om att i Västerås får inte del av den löneförhöjning som utlovats i Kommunals kollektivavtal.

Kommunal kollektivavtal lön

Mom 1  3 nov 2020 Sobona och SKR har enats om ett fyraårigt avtal med Kommunal.

Kommunal kollektivavtal lön

Personlig assistent lön, 2021-04, Kollektivavtal mellan Kommunal och arbetsgivarorganisation Almega - Vårdföretagarna . Löneräknare för Vårdföretagarnas kollektivavtal med fackföreningen Kommunal kan beräkna din ersättning för OB, jour och beredskap. Beräkning av ersättning för övertid/mertid stöds delvis (bara de första 3 SVAR: Förbundet tecknar centrala kollektivavtal och dessa innehåller olikheter när det gäller ledighet med lön.I en del av avtalen finns det skrivning om att arbetstagaren får ta ledigt på sin 50-årsdag med bibehållen lön.
Byta redovisningsperiod moms

Kommunal kollektivavtal lön

Avtalet gäller från och med den 1 november 2017 och ersätter FAS05.

Parter . Sveriges Kommuner och Regioner och Sobona – Kommunala företagens arbetsgivarorganisation å ena sidan, samt .
Studentboende helsingborgshem

Kommunal kollektivavtal lön

Eftersom du anger att Kommunal är ditt fackförbund och hänvisar till ett kollektivavtal, förutsätter jag att du omfattas av ett centralt kollektivavtal som Kommunal har tecknat med en arbetsgivarorganisation. Lönerna bestäms i förhandlingar om kollektivavtal mellan fackförbund och arbetsgivarorganisationer.

§ 1 Innehåll m.m. Avtal - kommunala sektorn Sveriges Skolledarförbund är sedan 2010 medlem i AkademikerAlliansen, AA. AkademikerAlliansen består av 17 Sacoförbund som sluter centrala avtal för sina medlemmar inom den kommunala sektorn med Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, och arbetsgivarförbundet Pacta.

Kollektivavtal är en överenskommelse mellan arbetsgivare och fack om lön och anställningsvillkor. Att förhandla om innehållet i kollektivavtal är en väldigt viktig facklig aktivitet.

Här bestäms vad som gäller kring lön, semester, övertidsersättning och andra villkor som är viktiga för dig på jobbet. Arbetsgivaren kan förstås välja att ge dig ännu bättre villkor än vad som står i kollektivavtalet. Till exempel högre lön eller fler semesterdagar. Du som är anställd inom kommun, region/landsting eller i ett kommunalt bolag har ett centralt kollektivavtal som heter Allmänna Bestämmelser (AB) HÖK20. Löneöversynsprocesserna regleras i löneavtalet, Huvudöverenskommelse om lön och villkor i HÖK20 . Se hela listan på kommunal.se Kommunal har tecknat kollektivavtal gällande löner och allmänna anställningsvillkor med Almega Tjänsteföretagen, Ridinstruktör/ridlärare, hästskötare och övrig personal hos ridhusföretag. Avtalet ger dig löneökningar i nivå med övriga arbetsmarknaden.

För dig som arbetar inom kommunal verksamhet, finns en särskilt anpassad produkt, Lön Expert Kommun. Alla avsnitt i handboken är givetvis anpassade till AB där det är aktuellt. Du har tillgång till samtliga kollektivavtal som dessutom är sökbara.