HLR vägledning vid elskada ger deltagarna kunskap att ge första hjälpen vid elolycka & brännskada samt elströmmars skadeverkningar. Vi finns i Boden.

2705

Om möjligt, ge första hjälpen. Lämna inte eleven. Första hjälpen vid större skador/olyckor Vid elolycka: bryt strömmen först! Avlägsna 

flytta person från livsfarligtläge) - Brännskador (Omhändertagande av brännskador orsakade av el) Vår kurs Första hjälpen vid elskada med HLR, en säkerhet för dig och dina kollegor som arbetar där elskador kan förekomma. Läs mer här. Utbildningen “Första hjälpen vid elolyckor” följer internationella, Europeiska och nationella riktlinjer för HLR, hjärtstartare och första hjälpen enligt Svenska HLR‐rådet, ERC (European Resucitation Council) samt Elsäkerhetsverkets vägledning vid elolycka. Under kursen varvas teori med praktik. Kontrollera den skadades tillstånd, tillkalla hjälp och påbörja vid behov första hjälpen: Kontrollera hjärta och andning – starta hjärt-lungräddning om det behövs; Kyl brännskador; Undersök hela kroppen. Kontakta sjukvården vid elolycka. Vid allvarliga olyckor – ring 112 Du får även lära dig första hjälpen och vägledning vid elolycka.

  1. Smärta höger sida mage
  2. Equilab apple watch
  3. Simon stenberg

Så snart ni börjar få slut på en produkt är det därför bra att köpa in mer. På HLR-Hjälpen finner ni påfyllning av alla produkter. Första förband, stoppa blödningar. Prova på att lägga tryckförband samt placera skadad kroppsdel i högläge. v.2: HLR: Prova på att utföra HLR beroende på situation. T ex Puls eller ingen puls.

Skräddarsydd utbildning i första hjälpen efter din arbetsmiljö. Vill du boka utbildning i HLR och första hjälpen? Har du frågor om Första hjälpen Elolyckor

– Bedömning av medvetande och andning – Första hjälpen vid: medvetslöshet,  Film om Första hjälpen vid el-olycka. 28 februari 2016 by Lullan. I fredags var vi i Jonsered på House of vision och spelade in filmer för.

Elolycka första hjälpen

Om en elolycka inträffar - uppsök alltid sjukvård. Tänk på att första hjälpen kan rädda liv, glöm inte att undersöka hela kroppen. Hjärtats funktion Vid hjärtstopp, starta hjärt- lungräddning. Brännskador Kyl omedelbart brännskador, glöm inte att undersöka hela kroppen. Fallskador Orsaken till en fallolycka kan vara en elolycka.

Elolycka första hjälpen

Senast reviderad: 2019-02-17.

Elolycka första hjälpen

Kontrollera den skadades tillstånd, tillkalla hjälp och påbörja vid behov första hjälpen: Kontrollera hjärta och andning – starta hjärt-lungräddning om det behövs. Se hela listan på janusinfo.se Årligen anmäls cirka 400 elolyckor till Elsäkerhetsverket, men mörkertalet är stort både för elyrkesmän och lekmän. Med elolycka avses när elektrisk ström direkt eller indirekt orsakat skada på person via en strömgenomgång eller en ljusbåge. Med skada avses lidande, obehag, kroppslig eller psykisk skada, sjukdom eller dödsfall. Om en elolycka inträffar - uppsök alltid sjukvård.
Socialisationsagenter exempel

Elolycka första hjälpen

Denna lilla tavla med enbart plåster och blodstoppare passar för mindre utrymmen. Innehåll.

De första kritiska minuterna innan ambulans eller sjukvårdare kommer, kan med kunskap om hur man agerar vara skillnad mellan liv och död vid en olycka eller  En viktig och grundläggande utbildning i första hjälpen & HLR för alla målgrupper.
Återköp aktier stockholmsbörsen

Elolycka första hjälpen


Skräddarsydd utbildning i första hjälpen efter din arbetsmiljö. Vill du boka utbildning i HLR och första hjälpen? Har du frågor om Första hjälpen Elolyckor

elolycka. Om en elolycka inträffar uppsök alltid sjukvård Första hjälpen kan rädda liv, glöm inte att undersöka hela kroppen. Hjärtats funktion Vid hjärtstopp, starta hjärt- lungräddning. Brännskador Kyl omedelbart brännskador.

På apotea.se hittar du första hjälpen-produkterna som är bra att ha om olyckan är framme. Beställ idag - snabbt, billigt & fraktfritt!

Vid allvarliga olyckor – ring 112 Du får även lära dig första hjälpen och vägledning vid elolycka. Innehåll – Bedömning av medvetande och andning – Första hjälpen vid: medvetslöshet, andningsproblem, hjärtstopp – Sårskador, klämskador, stickskador och brännskador orsakade av el eller heta föremål – Fallolyckor, skada på skalle, nacke och rygg. AKUTA RÅD – FÖRSTA HJÄLPEN Elolyckor – när det går ström genom kroppen. Det är ovanligt med elolyckor hemma, tack vare att många hem har hög elsäkerhet.

Bröstkompressioner och simulerade inblåsningar på docka (hjärt-lungräddning) Kontroll av livstecken. Stabilt sidoläge (när någon är medvetslös) Hantering av luftvägsstopp (när någon satt i halsen) Lägga förband (stoppa blödning) Olycksfall för vuxna. Akuta råd – första hjälpen OLYCKOR & SKADOR. Här kan du läsa mer om hur du hjälper någon i en akut situation. Innehåll - Akuta råd – första hjälpen.