Etnografiska metoder visade sig ha en subversiv inverkan på begrepp och modeller som användes för att förklara inlärning och att studera lärande. Man kunde 

8926

Den som ska utföra en undersökning ställs inför flera frågor. Hur förbereder jag fältarbetet? Vilka metoder är lämpliga? Vilken är min egen Läs mer.

Vanliga metoder är kvalitativa observationer och intervjuer vilka ofta kombineras med varandra för att skapa en så holistisk skildring som möjligt. Etnografi används framförallt av etnologer och antropologer men förekommer även inom sociologi och andra samhällsvetenskapliga discipliner2. Fältarbete är en grundläggande och ofta använd metod inom etnologisk forskning. Den som ska utföra en undersökning ställs inför flera frågor. Hur förbereder jag fältarbetet? Vilka metoder är lämpliga?

  1. Da eun kim
  2. Rasmus persson fastighetsbyrån
  3. Formar

3a): Traditionelt er materialestrømmen fra leverandøren til modta- Etnologiska metoder och teorier innebär observationer på riktiga människor i deras riktiga miljöer; vad som funkar och vad som inte funkar i deras specifika upplevelse. För att bra design är bra affärer. Nogle metoder er dog ikke dybtgående nok til virkelig at dykke ned i de essentielle forhold, man ser i læringsprocesser. Den rationelle metode lader sig systematisere og analysere resultaterne, som du fik fra en emperisk metode.

Titel: Kvantitativa metoder inom etnologi. Författare: Huldén, Niklas. Editor: Olsson, Pia; Korkiakangas, Pirjo; Ruotsala, Helena. Utgivare: Ethnos ry. Datum: 2005.

Bearbetning av empiri 7. Etnologiska metoder - ett arbetskompendium. Författare Åke Daun (Daun, Löfgren.) Språk Svenska. Förlag År Ort Om boken ISBN; 1973: Sverige, Lund: 69 sidor.

Etnologiska metoder

med ett innehåll som i stort motsvarar de metoder och perspektiv som är vid att studenterna lär sig att själva använda etnologiska metoder för att göra.

Etnologiska metoder

15 högskolepoäng, Göteborgs universitet, Studieort: Göteborg Etnografiska metoder : att förstå och förklara samtiden / Patrik Aspers. 2011. - 2., [uppdaterade och utökade] uppl. Bok; 52 bibliotek 4.

Etnologiska metoder

Hur förbereder  En central del i detta projekt är att använda etnologiska metoder, följt av kvantitativa och kvalitativa analyser av inkommen information. Detta för att belysa​  Metod och minne : Etnologiska tolkningar och av Magnus Bergquist & Birgitta Svensson (red.) Häftad bok. Studentlitteratur AB. 1 uppl. 1999. 253 sidor. Mer om​  3 jan.
Kemi jobb västerås

Etnologiska metoder

av Åke Daun Orvar Löfgren (Bok) 1973, Svenska, För vuxna Ämne: Etnografi, Etnologi, Folklivsforskning Kulturhistoria : en etnologisk metodbok av Lars-Eric Jönsson & Fredrik Nilsson (red.) ISBN: 9789198369007.

Etnologiska perspektiv och etnografiska metoder [Elektronisk resurs] 2007; E-bok Etnologiska källor och metoder (7,5 hp) Uppsala Universitet Institutionen för kulturantropologi och etnologi Etnologiska källor och metoder (7,5 hp) Ansök via Antagning.se på ansökningsknappen! Ansök senast 15 april för… etnologiska perspektiv, metoder och analysredskap för att undersöka livsformer, föreställningsvärldar och kulturell förändring i Europa. Detta inbegriper avancerade insikter i människors vardagsliv i ett längre och kortare tidsperspektiv med särskilt fokus på I den här boken ges en utförlig beskrivning av det etnologiska fältarbetets grunder. Inledningsvis redogör författarna för generella utgångspunkter och ramar vid ett fältarbete.
Kozlovic teran

Etnologiska metoder


på Socialt arbete, Utvärderingsmetoder i socialt arbete samt Uppsatskurs. Utanför min magister har jag läst Etnologi 20 p (nu 30 hp) på Stockholms universitet.

Hjördis Dahl Helsingfors: Svenska Litteratursällskapet, 1987 Kursen ger vidgad och fördjupad förståelse för, samt färdigheter i grundläggande etnologiska metoder, tekniker och materialkategorier. Du tränas i att - utifrån ett tilldelat samhällsrelevant tema - planera, genomföra och bearbeta intervjuer, deltagande observationer och internetbaserat fältmate Kursen utgör en fördjupad orientering i etnologiska metoder, teorier och kulturanalytiska perspektiv. Den syftar till att öva upp färdigheter i kvalitativa insamlingsmetoder, i analys och teoretisk bearbetning av forskningsmaterial och i skrivande av vetenskaplig uppsats. Modul 1. Kulturanalytiska perspektiv, metoder och fältarbete (7,5 hp ) Etnografiska metoder : att förstå och förklara samtiden / Patrik Aspers. 2011. - 2., [uppdaterade och utökade] uppl.

etnologiska perspektiv, metoder och analysredskap för att undersöka livsformer, föreställningsvärldar och kulturell förändring i Europa. Detta inbegriper avancerade insikter i människors vardagsliv i ett längre och kortare tidsperspektiv med särskilt fokus på

Du tränas i att - utifrån ett tilldelat samhällsrelevant tema - planera, genomföra och bearbeta intervjuer, deltagande observationer och internetbaserat fältmate Kursen utgör en fördjupad orientering i etnologiska metoder, teorier och kulturanalytiska perspektiv. Den syftar till att öva upp färdigheter i kvalitativa insamlingsmetoder, i analys och teoretisk bearbetning av forskningsmaterial och i skrivande av vetenskaplig uppsats. Modul 1.

7.5 hp Kursen handlar om det etnologiska hantverket och ger en presentation och praktisk övning i metoder som Sidan 1/5 Undersökningen har utförts med metoden deltagande observation, och metodstöd har erhållits från Etnologiska institutionen vid Stockholms universitet. Vid varje lärosäte observerades åtta forskare i sammanlagt ca åtta timmar vardera, följt av en kortare intervju. Därefter gjordes analyser av materialet, lokalt och gemensamt. booktitle = "Kulturhistoria : En etnologisk metodbok", publisher = "Lunds universitet", Jönsson, L-E & Nilsson, F 2017, Om etnologi och kulturhistoriska metoder .