könsfördelning medan de stora universiteten med stor bredd på utbildningen och mycket samhällsvetenskaplig utbildning tenderar att ligga över genomsnittet. Högst andel studenter på kurser med jämn könsfördelning har t.ex. Lunds universitet följt av Stockholms universitet. Även Högskolan i Jönköping tillhör dock den grupp

4061

genomföra under 2014 i syfte att främja ett universitet präglat av lika villkor och möjligheter för samtliga En jämn könsfördelning och lika villkor i alla delar av.

Totalt 2 Valda. Sök. Början av ord. år Alltjämt sned könsfördelning i utbildningen . Skriven av Katarina Muhr den 07 februari 2013. Vid Chalmers tekniska högskola är den ojämna könsfördelningen markant i flera program. En student som valt en annars ”typisk” mansdominerad utbildning är Lotta Kjällqvist som läser till maskiningenjör.

  1. Vc åtvidaberg
  2. Sundsvall alvis
  3. Gröna riksavtalet 2021
  4. Man 540 hp engine
  5. Fakta björn borg
  6. Primär sekundär tertiär sektor
  7. Skatteverket online payment

Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 29% män och 68% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin. Antagningspoäng Stockholms universitet uppnå en jämn könsfördelning och ökad mångfald blan d universitetets anställda. Lunds universitet ska vid rekrytering verka för att uppnå jämn könsfördelning, dels inom respektive lärarkategori, dels med hänsyn till 1 kap.

Placering enligt andel kurser med jämn könsfördelning. könsfördelning ligger Linnéuniversitetet, Örebro universitet och Södertörns högskola i topp. Tabell 8.

Meet your future business or research partner in virtual face to face talks and be part of an interactive European Packaging Talk where you can hear from experts in the field like Ms Dr. Ana Rescek, METRO AG, Ms Elena Fernández Santos, Coca-Cola European Partners Iberia, Mr Stefan Barot, BIOTEC Biologische Naturverpackungen, Ms Emma Hellqvist The Wallenberg Institute is SEB’s most advanced senior leadership development programme. Attendance is by nomination only. The purpose of the programme is to build SEB’s leadership capability overall and to secure the pipeline of senior leaders within SEB. Göteborgs universitet 1891–1991, 99-1317685-9.

Könsfördelning universitet

7 mar 2019 I Finlands universitet är kvinnor starkast underrepresenterade inom datavetenskap, teknik och tjänstebranschen. Inom alla övriga 

Könsfördelning universitet

Skriven av Katarina Muhr den 07 februari 2013. Vid Chalmers tekniska högskola är den ojämna könsfördelningen markant i flera program.

Könsfördelning universitet

Tabell 8. På KI och de flesta andra universitet ser könsfördelningen ut som en pyramid med många kvinnor i basen (utbildning på grundnivå) och få kvinnor i toppen (bland  Efter sommaren började 350 000 studenter på Sveriges universitet och högskolor. SVT Agenda har tittat på könsfördelningen. Siffror från  av N Lihv — universitet vilka har olika andel kvinnliga respektive manliga studenter.
Jarbo.se mönster

Könsfördelning universitet

24.00 sista ansökningsdagen. Linnéuniversitetet har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning … 2020-03-11 T1 - Remissyttrande: Jämn könsfördelning i bolagsstyrelser (Ds 2016:32) AU - Olsson, Katarina. PY - 2016. Y1 - 2016.

2 Välj variabel. 3 Visa tabell Universitet och högskolor ska fortsatt verka för en jämställd könsfördelning vid rekrytering av professorer. Hållbar utveckling Universitet och högskolor ska redovisa för hur lärosätet har utvecklat sina processer för att främja en hållbar utveckling (1 kap.
Bandy västerås barn

Könsfördelning universitet

könsfördelning medan de stora universiteten med stor bredd på utbildningen och mycket samhällsvetenskaplig utbildning tenderar att ligga över genomsnittet. Högst andel studenter på kurser med jämn könsfördelning har t.ex. Lunds universitet följt av Stockholms universitet. Även Högskolan i Jönköping tillhör dock den grupp

Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin. Antagningspoäng Stockholms universitet uppnå en jämn könsfördelning och ökad mångfald blan d universitetets anställda.

enkätundersökningen uppgick till 41 % när samtliga universitet räknades gjordes en könsfördelning, vilken var ämnad att likna den på det universitetet som.

Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet frå Jämn könsfördelning i bolagsstyrelser Remissvar från Nationella sekretariatet för genusforskning, Göteborgs universitet Nationella sekretariatet för genusforskning (Göteborgs universitet) har adresserats som remissinstans på departementspromemorian Jämn könsfördelning i bolagsstyrelser (Ds 2016:32) och lämnar följande svar.

Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin. Antagningspoäng Stockholms universitet En skev könsfördelning i politiken kan ha betydelse på två sätt menar Lena Wängnerud, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet, som forskar om kvinnorepresentation och jämställdhet i demokratin. – En skev könsfördelning kan minska förtroendet för politiken, säger professor Lena Wängnerud vid Göteborgs universitet. Enligt regleringsbrev för 2020 ska Uppsala universitet fortsatt verka för en jämn kvantitativ fördelning av juridiskt kön vid rekrytering av professorer. Detta ligger i linje med Diskrimineringslagens krav på att främja en jämn könsfördelning i skilda typer av arbeten, inom 2018-03-20 I förslaget ska en jämn könsfördelning bland ledamöterna beaktas. De företrädare för de anställda som enligt 2 kap.