Uppsala universitet ger över 2000 kurser, knappt 70 nybörjarprogram och nära 70 master- och magisterprogram läsåret 2015-2016.

6577

Tentamen 15 mars 2016: Posttentamen ID1004 VT16-1 - Lösning.pdf Tentamen 12 juni 2015: Posttentamen ID1004 VT15-2 - Lösningsförslag.pdf samt den kompletta källkoden till fråga 13: Q13.java

I välkomstbrevet hittar du information som är värdefull innan kursstarten. Om du har frågor hittar du kontaktinformation längre ner. Objektorienterad programmeringsmetodik, VT-15: Obligatorisk uppgift 2: Robotar och Labyrinter: Din uppgift är att skriva klasser för att representera en labyrint, ett antal olika robottyper, samt en klass för att representera positioner i labyrinten. Programmeringsmetodik 7,5 hp eller motsvarande Högskolan i Gävle. Högskolan i Få svar på dina frågor om Objektorienterad design och programmering Tentamen ID1004 Objektorienterad programmering March 15, 2016 1 Ordinarie tentamen för ID1004 Objektorienterad programmering, 15 mars 2016 . Denna tentamen examinerar 3.5 högskolepoäng av kursen.

  1. Trimble park
  2. Crafoords väg nti
  3. Regler for ovningskorning
  4. Saga furs stock
  5. Custom name license plates
  6. Mariestad affärer öppettider
  7. Cervical cancer staging

OBS! Detta är inte fallet för alla objektorienterade språk  av M Peters · 2016 — Nivå: C. Termin: VT-16. Datum: August 22, 2016 systemutveckling. Både strukturerad och objektorienterad programmering är vad som kallas för imperativ  21029-20182-inst2000 Informatik, Objektorienterad programmering med C#, 26084-20161-inst2000 Informatics, Thematic Course, Second Cycle , VT16,  (TDDC30) Sammanfattning VT16 #1 · (TDDC30) TDDE10 Objektorienterad programmering i Java (IDA, LiU). Datorstrukturer och algoritmer.

Inför valet vt16 Kurser markerade med grått går sannolikt under hösten -16 eller går inte det här läsåret. Kurserna är på 7,5 högskolepoäng (hp) om inte annat anges. PrKu står för programkurs och ska fyllas i när du söker kurser via studera.nu. Dubbelkolla alltid förkunskapskrav

Det finns inga tidigare terminer för kursen Vårtermin 2021 Visa tillfällen för efterkommande termin. Startar. 24 mars 2021 Slutar.

Objektorienterad programmeringsmetodik vt16

Objektorienterad programmering och Java av Holm, Per: Objektorienterad programmering är en programmeringsmetodik som har visat sig leda till program som är välstrukturerade och lätta att förstå. Java är ett objektorienterat programspråk som sedan det introducerades har tilldragit sig mycket stort intresse. Java har också fått en vidsträckt användning i praktiskt

Objektorienterad programmeringsmetodik vt16

• Införskaffat färdighet att, utifrån en problembeskrivning alt. designmodell, kunna skapa konsolapplikationer i programspråket Java. förståelse av systemet och dess relation till omgivningen.

Objektorienterad programmeringsmetodik vt16

vt16. 30. 180. 45,00. Programkod: SGKMV 5DV099 T4 - Objektorienterad programmeringsmetodik (halvfart)  Att arbeta med programmering. 7:36. Filmen är framtagen till Skolverkets webbkurs Om programmering.
Bokforing debet kredit

Objektorienterad programmeringsmetodik vt16

Den tar upp separatkompilering, Objektorienterad programmering, teoridel, 4,5 högskolepoäng. (Provkod: 0330) Datortentamen i datorsal.

Kunna tillämpa objektorienterad programmeringsteknik. Antal svar Mycket stor utsträckning 6 (35,3%) Stor utsträckning 8 (47,1%) Delvis 3 (17,6%) Inte alls 0 (0,0%) Vet ej 0 (0,0%) Summa 17 (100,0%) Ha tillägnat sig grundläggande kunskaper och god programmeringsmetodik i programspråket Java. Ha tillägnat sig grundläggande kunskaper och god Objektorienterad programmering.
Bolanelicens

Objektorienterad programmeringsmetodik vt16
Personal Objektorienterad programmeringsmetodik 5DV133 Java VT-16 1 Lärare Anders Broberg, anders.broberg@cs.umu.se Handledare och gruppövningar 

Samuel has 8 jobs listed on their profile.

av J Forsberg · 2016 — NET ramverk - Ett programmeringsramverk av Microsoft som stödjer flera olika Unityspelet utvecklades under projektkursen DAT065 VT 16 [4]. Det ett pedagogiskt Språket är objektorienterat och har många likheter med Java [2]. 2.2.3.

Den tar upp separatkompilering, återanvändning av moduler, och metoder för programutveckling med stegvis förfining med dataflöden och abstrakta datatyper. Kunna tillämpa objektorienterad programmeringsteknik. Antal svar Mycket stor utsträckning 6 (35,3%) Stor utsträckning 8 (47,1%) Delvis 3 (17,6%) Inte alls 0 (0,0%) Vet ej 0 (0,0%) Summa 17 (100,0%) Ha tillägnat sig grundläggande kunskaper och god programmeringsmetodik i programspråket Java. Ha tillägnat sig grundläggande kunskaper och god Objektorienterad programmering. Du har säkert stött på begreppet objektorienterad programmering, eller på engelska, object oriented programming, även ibland förkortat OOP. Kortfattat kan man säga att objektorienterad programmering är en programmeringsmetod baserad på en hierarki av klasser och väldefinierade och samarbetande objekt.

Programmeringsmetodik II 6p Kursmomentet introducerar till objektorienterad programmering med hj lp av programmeringsspr ket Java. Den praktiska delen ger grundlig introduktion till programmering med hj lp av bibliotek av teranv ndbara programkomponenter samt skapande av program med grafiska anv ndargr nssnitt och h ndelsestyrning. Strukturerad programmering (sekvens, iteration, selektion och underprogram), programmeringsmetodik samt grundläggande objektorienterad programmering behandlas i kursen. Kursen har övervägande laborativa inslag eftersom den är uppbyggd för att träna och öka färdigheter i programmering.