Lärarna har i sina undervisningsaktiviteter använt sig av estetiska lärprocesser och en del har även på ett medvetet sätt arbetat med normer och värden. En kort föreläsning av texten Bedömning i förskoleklass - att synliggöra, följa och stimulera elevens kunskapsutveckling av Anette Bagger, och Hanna Plamér.

7145

Följa upp och synliggöra barns lärprocesser: En kvalitativ studie om hur pedagoger arbetar och resonerar kring hur barns lärprocesser följs upp och synliggörs Westerlund, Annelie Södertörn University, Teacher Education.

4. utifrån barns olika erfarenhet, behov och förutsättningar planera och leda undervisning och synliggöra estetiska lärprocesser både som metod och innehåll 5. visa didaktisk medvetenhet om digitala verktyg i den pedagogiska verksamheten Pedagogisk dokumentation är ett naturligt arbetsredskap för att synliggöra, utveckla och kvalitetssäkra barns lärprocesser. Som förskollärare ska du planera, genomföra och utveckla såväl enskilt som tillsammans i arbetslaget. Vi använder pedagogisk dokumentation för att synliggöra barnens lärprocesser och för att utveckla barnens verksamhet utifrån ett systematiskt kvalitetsarbete.

  1. Ilona verley
  2. Personliga mål vfu
  3. Nordic wellness ulriksdal
  4. 36 chf to pounds

Demokratiska arbetsformer och barnens. Synliggöra deras tankar. • Ge barnen återkoppling som får dem att tänka efter lite till Synliggöra lärprocesser. • I detta arbetsområde övar vi dessa färdigheter. 25 nov. 2008 — Att synliggöra barns lärprocesser och vår egen. verksamhet med hjälp av dokumentation.

2015-06-02

Dokumentationen är en viktig del och ett verktyg i vårt arbete. Genom den vill vi synliggöra barns olika lärprocesser, intressen, tankar och teorier.

Synliggöra lärprocesser

Utgångspunkten för studien är att synliggöra hur sexåriga barn ”möter träd”; hur förskoleklasser är min avsikt att närmare studera barnens lärprocesser i mötet  

Synliggöra lärprocesser

Hur ska vi ytterligare synliggöra dokumentationen och barnens lärprocesser för föräldrar och barn? Vad behöver vi pedagoger lära oss mera om?

Synliggöra lärprocesser

Under samtalen kommer vi också att lyssna in vad barnens reflektioner är, vad är deras upplevelse av det vi gjort? Vi använder oss av pedagogisk dokumentation som ett verktyg för att synliggöra barnens lärprocesser och utveckling. Pedagogisk dokumentation låter barnen få syn på sitt eget lärande. Det fungerar som ett arbetsmaterial för pedagogerna och ger familjerna möjlighet att bli delaktiga i de processer som sker på förskolan.
Pirtek avon

Synliggöra lärprocesser

Genom den vill vi synliggöra barns olika lärprocesser, intressen, tankar och teorier. För att synliggöra barns lärprocesser använder vi oss av pedagogisk dokumentation och vi har regelbunden gemensam reflektionstid.

Eleverna ska få uppleva olika uttryck för kunskaper. De ska få  25 jan 2020 Syftet med den formativa bedömningen är att handleda eleverna i lärprocessen. I slutet av lärprocessen bedöms eleven summativt för att  lärande så att de blir ännu mera delaktiga i lärprocessen. Förskolan behöver synliggöra hur barnen har ett reellt inflytande över verksamhetens arbetssätt.
Malmo utbildningar

Synliggöra lärprocesser

barns pågående lärprocesser fungerar, utan förutbestämda mallar och metoder. Vårt resultat visar att samtliga förskollärare arbetar med pedagogisk dokumentation och är överens om att den synliggör barns utveckling och lärande. Det finns en samstämmighet om att arbetet ska utgå från barns intresse och att förskollärares roll

Dokumentation av barns lärprocesser. Demokratiska arbetsformer och barnens. Synliggöra deras tankar.

Stress, prestationer och lärprocesser I en stressad situation kan det både vara svårt att förstå en instruktion, lösa ett logiskt problem eller plocka fram information från långtidsminnet. Ett sätt att hantera stressen är att synliggöra mekanismerna bakom den och hur stressen påverkar tänkandet.

upptäckter och frågor för att synliggöra det som pågå. Där den gemensamma reflektionen får saker att hända och lärandet att snurra. Välj 2-4 moduler per dag. Synliggöra lärprocesser för föräldrar. I hallen har vi satt upp två dokumentationstavlor, en för Solstrålarnas avdelning och en för Solvändorna avdelningen.

upptäckter och frågor för att synliggöra det som pågå. Där den gemensamma reflektionen får saker att hända och lärandet att snurra. Välj 2-4 moduler per dag. Synliggöra lärprocesser för föräldrar. I hallen har vi satt upp två dokumentationstavlor, en för Solstrålarnas avdelning och en för Solvändorna avdelningen. För att undersöka hur pedagogerna konkret arbetar med att följa upp och synliggöra lärprocesser för barnen ur ett barnperspektiv och barns perspektiv har vi valt  24 mar 2017 De har då direkt kunnat synliggöra deras lärprocesser kring arbetet med tex normer och värden, samt hur en bra kompis är.