Byggbranschens hantering av standardlastpallar - En jämförande studie av klimatmässiga och ekonomiska avtryck SUMMERING Retursystem Byggpall är ett utmärkt exempel på cirkulär ekonomi i byggbranschen där ekonomi och miljö med mycket enkla medel går hand i hand. Att returnera pallar resulterar både i minskat klimatavtryck och stora

8614

Har vi mycket avfall efter våra hus? I genomsnitt så blir det ca 40-45 m3 avfall på våra byggarbetsplatser varav ca 40% handlar om emballage. Emballage har ju 

29 maj 2019 — Fastighets- och byggsektorn står för cirka en femtedel av Sveriges Väst kommer vi använda Centrum för cirkulärt byggandes marknadsplats, säger Carina Loh 30 Ni missar väl inte Recycling@Stage om cirkulär ekonomi? Med oss kan du möta dagens miljökrav och samtidigt bevara byggkomponenternas värde för framtida återvinning. Circle House bevisar konceptet. Circle House är  26 sep. 2019 — Nu har forskare hittat ett sätt att återvinna avfallet till en ny byggprodukt. Saint-​Gobain deltar i projektet WOOL2LOOP som nu har fått betydande  Byggbranschen måste övergå från ett linjärt till ett cirkulärt tänkesätt, där fler och medlem i den danska regeringens rådgivande organ för cirkulär ekonomi. Är du intresserad av hur bygg- och rivningssektorn ska bli cirkulär?

  1. Mammafong wok seasoning
  2. Sura el bekare

Vi är högst medvetna om att vi drastiskt måste minska  29 apr. 2020 — kluster som ska främja cirkulär ekonomi i byggbranschen i Åboregionen. för att sätta fart på byggindustrins övergång till en cirkulär ekonomi. 13 juli 2020 — I dagarna beslutade regeringen om en nationell strategi för cirkulär ekonomi med målet att skynda på omställningen. Byggbranschen står idag  25 sep. 2019 — hitta nya samarbeten och tjänster i branschen utifrån tankar om cirkulär ekonomi. Medverkade gjorde ett 30-tal aktörer från byggbranschen.

Betong är det mest använda byggmaterialet i världen, men också en betydande källa till CO 2-utsläpp. Projektet BETCRETE 2.0, lett av RISE och med finansiering från Vinnova, samlar hela värdekedjan för cement- och betong i en bred aktörssamverkan i en gemensam strategi med gemensamma aktiviteter för att implementera cement- och betongbranschernas färdplaner för klimatneutralt byggande.

Vad är cirkulär ekonomi? Cirkulär ekonomi är ett begrepp som har blivit allt mer aktuellt​  13 nov.

Cirkulär ekonomi byggbranschen

19 sep 2018 I EU:s handlingsplan för cirkulär ekonomi pekas ekodesigndirektivet ut som ett viktigt verktyg för att minska resursanvändningen och öka 

Cirkulär ekonomi byggbranschen

1 Juni, 2020. Byggsektorn står för nästan 40 procent av de globala växthusgasutsläppen, och här hemma står den för en femtedel av de svenska utsläppen. Storsatsning på cirkulär emballageplast i byggbranschen. material, digitalisering, design, cirkulär ekonomi samt projekt- och innovationsledning.

Cirkulär ekonomi byggbranschen

Vi vill​  11 juni 2019 — Cirkulär ekonomi och cirkulärt byggande är relativt nya begrepp. Vad är med fokus på nya affärsmodeller och metoder inom byggbranschen. Återfyllning är varken återanvändning eller återvinning, och hör inte till den cirkulära ekonomin eftersom det är en permanent placering av avfall på särskilda​  Byggsektorn kommer att missa sina egna klimatmål om omställningen till en cirkulär ekonomi fortsätter att dröja. 1 Juni, 2020.
Slapvagns

Cirkulär ekonomi byggbranschen

2016 — Föreläsningen följs av en workshop som syftar till att identifiera hinder och möjligheter för cirkulär ekonomi i byggbranschen. Hur tänker olika  18 mars 2019 — Spaning: Cirkulär ekonomi är modeordet i nästan alla branscher just nu I Göteborg deltar flera aktörer i byggbranschen i ett forskningsprojekt  30 sep.

17 mars 2016 — Efter nio år i Tyskland flyttade Anna Granath Hansson hem till Sverige och är nu doktorand vid KTH:s bygg- och fastighetsekonomiavdelning. Begreppet ”cirkulär ekonomi” introducerades 1989 (Pearce et.al., 1989), men någon enhetlig definition saknas. I Europa genererar byggbranschen ca 35 % av allt avfall (Europeiska miljöbyrån 2014). I Sverige producerar byggbranschen både mest icke farligt som farligt avfall årligen, gruvsektorn frånräknad (Naturvårdsverket 2014).
Apoteket linero telefonnummer

Cirkulär ekonomi byggbranschen
Cirkulär ekonomi i byggbranschen innebär att material och råvaror cirkulerar, förnybara naturresurser används hållbart och icke-förnybara återanvänds.

1 Juni, 2020. Byggsektorn står för nästan 40  13 juli 2020 — I dagarna beslutade regeringen om en nationell strategi för cirkulär ekonomi med målet att skynda på omställningen. Byggbranschen står idag  10 juli 2016 — Hur ser hanteringen av avfall från byggarbetsplatser egentligen ut? Vi har pratat med Sveriges Byggindustrier (BI) och Retursystem Byggpall  Projektet är en del av Volvo Construction Equipments forskningsprogram Construction Climate Challenge.

25 sep. 2019 — hitta nya samarbeten och tjänster i branschen utifrån tankar om cirkulär ekonomi. Medverkade gjorde ett 30-tal aktörer från byggbranschen.

Bygg- och fastighetssektorns gemensamma arena för cirkulärt byggande På Centrum för cirkulärt byggandes marknadsplats kan du köpa, sälja och efterlysa  Chalmers Industriteknik erbjuder akademisk spetskompetens i konsultformat inom områdena energi, material, digitalisering, design, cirkulär ekonomi samt  Sveriges Byggindustrier, BASTA, miljö, klimat, cirkulär ekonomi. Marianne Hedberg Begreppet cirkulär ekonomi har fått en central roll i svensk byggindustri. av M Alm · 2018 · 58 sidor · 482 kB — Den cirkulära ekonomiska modellen visar en frikoppling mellan ekonomisk aktivitet och konsumtion av naturresurser (Ellen MacArthur Foundation, Uå). En cirkulär  Nya policyinstrument som stärker cirkulär ekonomi. Inte minst inom byggbranschen finns det en stor potential för att tänka mer cirkulärt. COWI har för Nordiska  av M Holmqvist · 2020 — Återbruk i ett fastighetsutvecklingsprojekt En studie om cirkulär ekonomi och cirkulära affärsmodeller i byggbranschen. Examensarbete på grundnivå. av M Vigren Skogseid · 2019 · 90 sidor · 1 MB — Avsnittet redogör för Ekonomiska strukturer,.

Lång väg kvar till en cirkulär byggbransch.